Pravidla pro soukromí v mobilní aplikaci

Tato pravidla se vztahují pouze na informace, které nám poskytujete při používání aplikace Canyon SmartHome (dále jen – “Aplikace”).

Užíváním naší Aplikace souhlasíte s těmito Pravidly a zavazujete se poskytovat o sobě pouze pravdivé informace. Pokud nesouhlasíte s jakoukoliv částí těchto Pravidel, měli byste přestat používat Aplikaci.

Vyhrazujeme si právo kdykoli vytvářet v Pravidlech změny a jejich účinnost počíná zveřejněním změn v Aplikaci. Pro vyloučení veškerých pochyb vyjadřujete dalším používáním Aplikace svůj souhlas ke všem změnám a novým verzím Podmínek. Pokud nesouhlasíte s některou změnou, musíte Aplikaci okamžitě přestat používat a odinstalovat ji.

Jsme si vědomi, že se zajímáte o to, jak je nakládáno s vašimi osobními informacemi, a vážíme si vaší důvěry, že tak činíme opatrně a v rozumné míře. Je naším posláním sledovat a respektovat vaše přání ohledně informací, jež o vás sbíráme.

Souhlas s použitím osobních údajů

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme sbírat, uchovávat a používat vaše osobní údaje, které uvedete během instalace Aplikace a jejího následného užívání (včetně, nikoli však výhradně, vašeho jména, příjmení, hesla, e-mailové adresy, telefonního čísla, kontaktních preferencí a data narození) stejně tak jako technické údaje a podobné informace (včetně, nikoli však výhradně, technické informace o vašem zařízení, systému, aplikačním softwaru a příslušenství), které jsou periodicky sbírány z důvodu možnosti poskytování aktualizací softwaru, produktové podpory a dalších případných služeb souvisejících s Aplikací.

Tyto informace můžeme použít při registraci, přihlášení a synchronizaci dat při nákupech v Aplikaci, při ovládání Aplikace a kontrole zařízení nebo z důvodu zlepšování našich produktů a služeb či oznámení nejnovějších produktů, aktualizací softwaru nebo technologií pro vás či pro interní účely, analýzy dat a výzkum.

Informace, které nám poskytujete, jsou bezpečně uchovávány v naší zákaznické databázi. Veškeré vaše osobní údaje jsou chráněné. Provádíme bezpečnostní standardy a procedury zamezující neautorizovanému přístupu k zákaznickým informacím či jejich pozměnění a vymazání.

Máte možnost získat kdykoli přístup a upravit veškerá svá osobní data, jež shromažďujeme. Kdykoli nás můžete požádat, abychom vyhledali, jaké informace o vás máme uložené v databázi, a případně je upravit.

Vaše osobní data můžeme postoupit trestním orgánům činným v trestném řízení při podezření na nezákonné aktivity, jako je zpronevěra či porušení autorských práv, jež mohou vás či vaši společnost vystavit trestné odpovědnosti.

Vaše osobní data můžeme postoupit třetím stranám i v případě, že budeme mít důvod se domnívat, že je to nezbytné pro odvrácení potenciálních nebo skutečných škod nebo zásah do našich práv, majetku, fungování, uživatelů. Osobní data postupujeme v případě nutnosti ochrany našich práv nebo spolupráce s orgány činnými v trestném řízení. V takových případech se vás, pokud to zákon umožní, budeme snažit o postoupení dat informovat.

Odpovědná osoba

Odpovědná osoba za sběr a používání osobních dat v Aplikaci je ASBISC Enterprises PLC, 43 Kolonakiou Street, 4103 Limassol, Kypr, asbiscanyon@gmail.com (“naše společnost” nebo “my”). Prosíme, abyste své požadavky spojené s užíváním osobních dat v Aplikaci směřovali společnosti ASBIS jakožto odpovědné osobě.